ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-18สายพาราวู๊ด-ในไร่ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ม.ค. 2564
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
21 ม.ค. 2564
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
15 ม.ค. 2564
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 ม.ค. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่องและซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท EPSON จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
11 ม.ค. 2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0029 (แผนที่ภาษี) จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 ม.ค. 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางตัดชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 ม.ค. 2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 ธ.ค. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 ธ.ค. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่าง ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
21 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52