ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนสายไมค์วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
17 ธ.ค. 2563
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 ธ.ค. 2563
63 ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
04 ธ.ค. 2563
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ธ.ค. 2563
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
26 พ.ย. 2563
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484-56-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 พ.ย. 2563
67 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2 ตำบลอินคีรี งวดที่ 3(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
21 ต.ค. 2563
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบรรุแก๊สหุงต้มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
82
19 ต.ค. 2563
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
19 ต.ค. 2563
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52