ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
16 ต.ค. 2563
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยน้ำชา หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 ก.ย. 2563
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
28 ก.ย. 2563
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมพัดลมฝาผนัง ศพด.บ้านน้ำแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 ก.ย. 2563
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมบานประตูกระจก ศพด.บ้านน้ำแคบ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
26 ส.ค. 2563
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
26 ส.ค. 2563
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 ส.ค. 2563
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมราชปฏิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
82
19 ส.ค. 2563
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กข 9981 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 ส.ค. 2563
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52