ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำและตกแต่งรถผลาชาดงานวันชาวสวน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
04 ส.ค. 2563
82 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ .ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หม่ที่ 3,6,2(งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 ส.ค. 2563
83 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาวัสดุเกษตรโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
31 ก.ค. 2563
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
24 ก.ค. 2563
85 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซม ศพด.บ้านหญ้าปล้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
23 ก.ค. 2563
86 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 ก.ค. 2563
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 ก.ค. 2563
88 ประกาศผลผ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 3(เม.ย-มิ.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
13 ก.ค. 2563
89 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3,6,2 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 ก.ค. 2563
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลแนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ในสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
09 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52