ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 พ.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม 2565-มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 เม.ย. 2565
3 ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายชประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 6 บ้านตีนคลอง หมู่ที่ 2 บ้านสากเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 เม.ย. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
24 ม.ค. 2565
5 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-38 สายริมคลองจันพอ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
156
22 พ.ย. 2564
6 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.185-38 สายริมคลองจันพอ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
144
22 พ.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลอินคีรี จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
19 พ.ย. 2564
8 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 พ.ย. 2564
9 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.185-22 สายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖ ตำบลอินคีรี ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
133
19 พ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
19 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53