ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-38 สายริมคลองจันพอ หมู่ที่ 3 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 พ.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลอินคีรี จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 พ.ย. 2564
3 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 พ.ย. 2564
4 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-20 สายบ้านกล้วย หมู่ที่ 1รี ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 พ.ย. 2564
5 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-26 สายวัดโทเอก-บ้านนายกราย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 พ.ย. 2564
6 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-10 สายวัดโทธรรม-สระตำเสา หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 พ.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 พ.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 ต.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 11 รายการ(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
27 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52