ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 พ.ย. 2564
2 ประกาศ อบต. อินคีรี งดให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/ต่อเติมอาคารเป็นการชั่วคราว
46
01 ก.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ส.ค. 2564
4 ประกาศรับเช็คคงค้างเข้าเป็นเงินรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 ส.ค. 2564
5 ขยะมีค่า ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 ก.ค. 2564
6 แผ่นประชาสัมพันธื งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
53
06 ก.ค. 2564
7 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 มิ.ย. 2564
8 หลักการจัดการขยะ 3 R ดาวน์โหลดเอกสาร
43
08 มิ.ย. 2564
9 โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 มิ.ย. 2564
10 ขยะมูลฝอยและการจัดการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36